Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) koncem siječnja je objavilo otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za uspostavu postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. 

Cilj ovog poziva je potpora u uspostavi postrojenja za obradu navedenog otpada kroz povećanje kapaciteta za obradu i recikliranje, čime se pridonosi unapređenju sustava gospodarenja otpadom, posebice smanjenju količine koja se odlaže na odlagalištima. 


Prihvatljivi troškovi 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz Kohezijskog fonda za ovaj poziv je 50 milijuna kuna. Po projektu je dostupno najmanje milijun, a najviše 7,5 milijuna kuna bespovratnih sredstava

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su malo, srednje ili veliko poduzeće, registrirano najmanje godinu dana. Sredstva u okviru ovog poziva dodjeljivat će se sukladno Programu dodjele državnih potpora za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u intenzitetu 50-70% ukupno prihvatljivih troškova. 

Početak zaprimanja projektnih prijedloga je 2. ožujka, a krajnji rok za prijavu je 30. studenoga.