Pravo na grad i Zelena akcija pozivaju građane Republike Hrvatske da se priključe prikupljanju potpisa za prvu Europsku građansku inicijativu koja na dnevni red tijela Europske Unije pokušava staviti pitanje prava na vodu i odvodnju za sve građane EU. Naime, Hrvatska je 1. srpnja postala EU članica, a prije nekoliko dana hrvatskim građanima omogućeno je i jednostavno online potpisivanje na portalu inicijative. Ovoj hvalevrijednoj inicijativi koju Pravo na grad i Zelena akcija u potpunosti podržavaju, hrvatski građani se mogu priključiti još samo dva tjedna, do 9. rujna, nakon čega se očekuje da Europska komisija formulira zakonodavni prijedlog o ovoj temi. EU zakonodavstvo trebalo bi nalagati vladama da osiguraju i omoguće svim građanima dostatnu i čistu pitku vodu i odvodnju. Peticijom se zahtijeva da institucije EU i države članice budu obvezane osigurati da svi stanovnici uživaju pravo na vodu i odvodnju. Opskrba vodom i upravljanje vodnim resursima ne budu podvrgnuti pravilima unutrašnjeg tržišta EU te da se onemogući liberalizacija vodnih usluga. Traži se da EU uloži veće napore u postizanje univerzalnog pristupa vodi i odvodnji. Univerzalno ljudsko pravo na čistu i dostupnu pitku vodu te odvodnju 2010. prepoznali su Ujedinjeni narodi kroz Rezoluciju 64/292 koja eksplicitno priznaje ovo ljudsko pravo te činjenicu da su voda i odvodnja ključni za zdrav život. Rezolucija poziva države i međunarodne organizacije da omoguće financijske resurse i pomoć u građenju kapaciteta i transferu tehnologije s ciljem pružanja sigurne, čiste i pristupačne pitke vode i odvodnje za sve. Unatoč tome mnogi ljudi i dalje ne uživaju ovo pravo. Na globalnoj razini čak 800 milijuna ljudi nema pristup vodi, a čak 2 miljarde odvodnji. Kada je riječ o Hrvatskoj, prema Strategiji održivog razvitka RH iz 2009. godine priključenost na sustav javne vodoopskrbe iznosi samo 78%, a na sustave javne odvodnje 43%. Ovi podaci pokazuju samo fizički pristup vodoopskrbi i odvodnji međutim zbog povećanih cijena komunalija građani sve teže mogu pristupiti ovim uslugama i iz financijskih razloga. Pravo na vodu i odvodnju dodatno je ugroženo tržišno orijentiranim pristupom Europske komisije te naglaskom na natjeacanju i liberalizaciji u sektoru ovih javnih usluga. No, ljudska su prava iznad interesa tržišta, a voda je javno dobro neophodno za život i zdravlje. Stoga voda mora ostati izvan pravila tržišta.