U Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost predstavljen je završetak projekta kojim je u Hrvatskoj uspostavljen Katastar speleoloških objekata kao dio Informacijskog sustava zaštite prirode. Riječ je o trogodišnjem projektu koji je provodila Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pod nazivom 'Unaprjeđenje kvalitete podatka i prostornih podloga te tehničke infrastrukture Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP) uključujući razvoj i integraciju speleološkog katastra RH za potrebe učinkovite provedbe Natura 2000 u Hrvatskoj'. Projekt je vrijedan 4 mil. kuna, od čega je 3 mil. kuna sufinancirao FZOEU. U katastar je do sada uneseno oko 1200 objekata, a dugoročni cilj je obuhvatiti sve istražene speleološke objekte u Hrvatskoj kojih do sada ima više od 9000, izvijestio je FZOEU.