Ministarstvo zaštite okoliša i prirode priopćilo je o početku rada Nacionalnog portala biološke sigurnosti na internet stranici www.gmo.hr. Nacionalni portal sadrži Mehanizam razmjene informacija o biološkoj sigurnosti (BCH) te informacije o provedbi Protokola biološke sigurnosti namijenjene nadležnim tijelima, stručnjacima, znanstvenicima, nevladinim organizacijama te široj javnosti.  Kako se navodi u priopćenju, Republika Hrvatska je stranka Protokola biološke sigurnosti (Kartagenskog protokola) od 11. rujna 2003. godine. Značajna obveza stranaka Protokola proizlazi iz članka 20. koji se odnosi na razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti putem BCH mehanizma. Osim obveze objavljivanja informacija biološke sigurnosti na Centralni portal BCH pri Konvenciji o biološkoj raznolikosti, koja se kontinuirano ispunjava, Hrvatska je otišla i korak dalje te uspostavila vlastitu GMO stranicu (www.gmo.hr). Prvotno je stranica uspostavljena u okviru UNEP-GEF projekta „Razvitak okvira za nacionalnu biološku sigurnost Republike Hrvatske“, koji je završio u siječnju 2005. godine. Obzirom da je tematika uporabe GMO-a vrlo opsežna, interdisciplinarna i kompleksna te se svakodnevno objavljuju nove spoznaje, pojavila se potreba prilagodbe postojeće stranice u moderni Nacionalni portal biološke sigurnosti opširnijeg sadržaja. Važan cilj novog portala je i povećanje razumijevanja pitanja vezanih uz problematiku biološke sigurnosti i genetski modificiranih organizama, jačanje javne svijesti te poticanje sudjelovanja javnosti u postupcima odlučivanja na nacionalnoj razini.