U Koprivnici je održana početna konferencija na temu izgradnje Reciklažnog dvorišta u Herešinu, a u sklopu Kohezijskog fonda Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta je 5,2 milijuna kuna, uz odobreno sufinanciranje od 85% što iznosi gotovo 4,2 milijuna kuna, objavljeno je, među ostalim, na stranicama Grada Koprivnice

"Novo reciklažno dvorište u Herešinu imat će značajnu ulogu u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpadom jer služi kao poveznica kojom jedinica lokalne samouprave ostvaruje vezu između svojih građana, ovlaštenih sakupljača i prerađivača. Izgradnjom novog reciklažnog dvorišta povećava se kapacitet za prikupljanje korisnog otpada i sigurno će pridonijeti ostvarivanju ciljeva plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017 – 2022. Prema tom planu, cilj nam je da 2022. godine odvajamo 60 posto mase komunalnog otpada. S ponosom mogu reći da je Koprivnica s današnjim danom na stopi od 51 posto što je zaista ogroman uspjeh i tako već zadovoljavamo EU norme", istaknula je predsjednica Uprave Komunalca Nataša Tetec.

 

Sekundarne sirovine 

Zbog manjka kapaciteta postojećeg reciklažnog dvorišta u Koprivnici, ovaj projekt uključuje izgradnju i opremanje novog i suvremenog koje će omogućiti kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom, čišći okoliš te ostvarenje ciljeva predviđenih lokalnim, nacionalnim i europskim strateškim planovima o smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagališta te ciljevima vezanim uz iskorištavanje sekundarnih sirovina. 

Projekt Reciklažnog dvorišta pokriva administrativno područje Koprivnice, odnosno naselja Bakovčica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Kunovec Breg, Reka, Starigrad i Štaglinec, a obuhvaća oko 30 000 stanovnika i više od 10 000 kućanstava.