Hrvatska komora inženjera građevinarstva je priopćila je da su predstavnici graditeljske struke koji su se okupili na redovitoj Skupštini HKIG-a u Rovinju usvojili Deklaraciju o neodrživost zakonskih rješenja u prijedlogu Zakona o zaštiti prirode kojima se ograničava održivi razvoj Republike Hrvatske
Kako se ističe, povod za donošenje Deklaracije je neodrživost primjene nekih odredbi Prijedloga Zakona o zaštiti prirode i golema predložena ekološka mreža, čime će se automatski zaustavliti svi veliki infrastrukturni projekti na velikom dijelu područja Hrvatske. Takva će odgoda gospodarskog oporavka, prema HKIG-u, trajati sve dok se ne okončaju pregovori s Europskom komisijom, a što će, prema priznanju predlagatelja Zakona, trajati najmanje 2 - 3 godine. Stoga HKIG smatra da je takvo produljenje krize u graditeljstvu devastirajuće i da će za posljedicu imati otkaze za još građevinskih radnika i odlazak stručnjaka u inozemstvo. 
Naime, prijedlog ekološke mreže Natura 2000 zahvaća 36,92% kopnenog dijela Hrvatske, što je više nego dvaput više u usporedbi s najrazvijenijim i ekološki najosvještenijim državama Sjeverne i Zapadne Europe. Graditeljska struka zbog toga prosvjeduje protiv takvog prijedloga ekološke mreže i činjenice da pri izradi tog prijedloga nisu konzultirane sve ostale strane zainteresirane za uporabu prostora Hrvatske. Isto tako, HKIG naglašava da se takvim zakonskim rješenjima ekološka mreža postavlja iznad dokumenata o prostornom uređenju te strategije i programa razvoja Hrvatske. Uz to, HKIG ističe da je održivi razvoj Hrvatske od vitalnog je interesa za sve građane, no postavlja se pitanje hoće li oni moći to izdržati. 
Zbog toga se HKIG i stručnjaci koje okuplja stavljaju na raspolaganju nadležnim državnim tijelima kako bi se pronašla optimalna rješenja kojima će se zaštiti priroda i osigurati sve pretpostavke za održivi razvoj Hrvatske.