Hrvatski Telekom je, s pomoću stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) Split i Parka prirode Biokovo te u suradnji s alpinistom Stipom Božićem, na lokaciji planinarskog skloništa Pakline na Biokovu postavio IoT (Internet of Things) mjerne uređaje za prikupljanje meteoroloških podatka. 

Postavljeni mjerni uređaji imaju autonomno napajanje, a svrha im je prikupljanje podataka o temperaturi i vlazi zraka koji se zatim u stvarnom vremenu prikazuju na mobilnoj aplikaciji, što omogućava budućim korisnicima praćenje i analiziranje podataka za različite potrebe. 

Tako, primjerice, HGSS može pristupiti preciznim meteorološkim podacima na pojedinoj lokaciji i planirati potrebne intervencije u skladu s tim podacima, priopćeno je iz Odjela za korporativne komunikacije HT-a.

 

Visoka razina prilagodljivosti 

"Sklonište Paklina smješteno je na 852 metra nadmorske visine na grebenu iznad autohtone borove šume Pakline. U sklopu pilot-projekta povećanja sigurnosti u planinskim, šumovitim i neurbanim područjima na skloništu su postavljeni moderni mjerni uređaji Hrvatskog Telekoma koji odašilju podatke u stvarnom vremenu, što je izuzetno bitno za pravovremene reakcije nadležnih službi za sigurnost", ističe Stipe Božić. 

Navedena IoT tehnologija, zbog visoke razine prilagodljivosti, svoju primjenu može pronaći u gotovo svim tržišnim segmentima poput industrije, pametnih gradova, transporta, logistike ili poljoprivrede. Rješenja je moguće prilagoditi pojedinačnim potrebama korisnika, koji tako mogu očitavati status praćenih parametara te planirati upravljanje istima. 

"Digitalna komunikacija uređaja, ljudi i sustava odvija se putem moderne NarrowBand IoT mreže i IoT platforme Hrvatskog Telekoma koja omogućava prilagodbu postojećih rješenja pojedinom korisničkom slučaju poput ovog. Kroz daljnji razvoj ovog pilot-projekta, plan je nastaviti s postavljanjem IoT mjernih uređaja i na drugim odabranim lokacijama koje se nalaze blizu zaštićenih područja šuma, unutar požarno rizičnih područja kako bismo pridonijeli razvitku metoda koje će olakšati sigurnosnim službama prevenciju potencijalno opasnih situacija", izjavio je Nikola Brebrić, menadžer za razvoj ICT poslovnih rješenja u HT-u.