Županijska tvrtka za gospodarenjem otpadom Ekos d.o.o jučer je bila mjestom potpisivanja ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije za Županijski centar za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske županije koji će se graditi na lokaciji Orlovnjak u Općini Antunovac. Ugovor su potpisali direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Zlatko Ivaniš i Darko Fundurulja u ime tvrtki IPZ Uniprojekt, Terra-e, Brodarskog instituta i Hidroing-a. Projektanti će izraditi predstudiju izvedivosti kako bi se utvrdile točne količine i vrste otpada, dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijske dozvole centra i pretovarnih stanica, te natječajnu dokumentaciju za izvođenje radova i nabavu opreme. Izrada dokumentacije trajat će 10 mjeseci, koštat će 3,4 milijuna kuna, a u cijelosti će je financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Glavna aktivnost oko uspostave sustava gospodarenje otpadom je izgradnja Županijskog centra za gospodarenjem otpadom. Korisnici budućeg županijskog centra za gospodarenje otpadom bit će 7 gradova i 35 općina Osječko-baranjske županije s ukupno 304.899 stanovnika koji godišnje generiraju oko 100.000 tona komunalnog otpada.na području Osječko-baranjske županije sredstvima Fonda sanira i 20 službenih odlagališta komunalnog otpada za što je odobreno 144 milijuna kuna.