Vlada Srbije je, nakon žalbe Inicijative Ne davimo Beograd, donijela odluku o poništavanju rješenja Ministarstva zaštite životne sredine kojim se određuje opseg i sadržaj studije o procjeni utjecaja na okoliš projekta izgradnje spalionice otpada u Vinči i naložila ponavljanje postupka. Naime, Grad Beograd i Beo Čista Energija, zajednička tvrtka francuske kompanije Suez Grupe i I-Environment Investments, ovisnog društva japanske tvrtke Itochu, su po modelu JPP na 25 godina ugovorili gradnju spalionice u jesen 2017. godine. 
JPP projekt, za koji je ugovor potpisan krajem rujna 2017. godine, treba omogućiti zatvaranje i sanaciju jedne od najvećih aktivnih deponija u Europi i proizvodnju toplinske i električne energije iz obnovljivih izvora u kogeneraciji kapacitet preparade 340.000 tona otpada godišnje. Predviđalo se da bi spalionica započela s radom početkom ove godine. 
No, ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove financiranja ovog javno-privatnog partnerstva, navodi se u priopćenju inicijative koja je srušila eko-studiju. „Naime, Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 milijuna eura godišnje, odnosno najmanje 1 milijarde i 150 milijuna eura tijekom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada. CEE Bankwatch Network, jedna od najvećih mreža organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom okoliša u centralnoj i istočnoj Europi, navodi da je jedan od glavnih problema u vezi s projektom činjenica da se 68% otpada u Beogradu može spriječiti, reciklirati ili kompostirati, a da se projektom predviđa njegovo spaljivanje. Ako Beograd ne počne ubrzano proizvoditi mnogo više otpada, moguće je da će biti nužno promijeniti zakon i omogućiti uvoz otpada ili spriječiti rad neformalnih sakupljača otpada, izvor egzistencije 12.000 građana, ne bi li se ispunile ugovorne obaveze o količinama otpada koje treba dostaviti privatnom partneru, kompaniji Beo Čista Energija, navodi Bankwatch. Još jedan problem je činjenica da Srbija neće moći dostići cilj recikliranja otpada, koji EU postavlja na 50% do 2020. godine, ako njen glavni grad bude spaljivao 66% otpada, navodi Bankwatch. Uz to, organizacija upozorava i da će građani morati plaćati taksu za upravljanje otpadom, kao i feed-in tarifu za električnu energiju koje bi proizvodilo postrojenje u Vinči, te kompenzaciju investitoru ako se ne dostigne kapacitet spaljivanja 340.000 tona otpada godišnje za potrebe proizvodnje energije. Grupa tri ekoloških udruge uputila je čak 92 stranice komentara na eko-studiju koja je eto, sada srušena, a više o primjedbama OVDJE