U Zadru je u organizaciji Hrvatske udruge stručnjaka u zaštiti prirode i okoliša s radom započela prva regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš koja okuplja više od 300 sudionika i na kojoj će u toku dva dana biti prezentirano 150 stručnih radova. Otvorenju konferencije nazočio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović koji je istaknuo da je bitno da se glas struke čuje, te da dopre do javnosti. "Ne treba dopustiti da nekoliko loših primjera baci ljagu na cijelu struku. Kroz novi Zakon o zaštiti prirode žljeli smo naglasiti važnost struke, a sada apeliram na osnivanje Hrvatske komore stručnjaka u zaštiti okoliša i prirode kako bi se podigla kvaliteta rada", rekao je ministar. Predsjednik skupštine udruge HUSZPO dr. Nenad Mikulić naglasio je da se u Europi procjene utjecaja na okoliš provode već 25 godina, no i dalje ima mnogo otvorenih problema u tom sektoru. Loša komunikacija sudionika, manjkave baze podataka, neprepoznavanje značenja PUO postupka od strane "zelenih" udruga samo su neke od njih, a valja se zapitati koliko je taj postupak istinski vrijedan ili se svodi na birokratsku provjeru na kraju priče. Mikulić je kritički istaknuo da se bogati fond podataka iz SUO ne unosi u nacionalnu bazu podataka pri Agenciji za zaštitu okoliša, pa se istraživanja iste materije rade više puta i rasip novac.
Ivan Martinić sa zagrebačkog Šumarskog fakulteta istaknuo je da će veliki izazov biti Natura 2000 jer su europska iskustva pokazala velik raskorak između ciljeva očuvanja ekološke mreže i realnih financijskih mogućnosti. Troškovi Nature su podcijenjeni i ne pokrivaju raspon mjera koje Natura nalaže. Hrvatska nema pripremljene sve strateške dokumente koji bi trebali biti podloga za privlačenje sredstava iz EU fondova i to će se pokazati kao problem. Kao hrvatsku prednost Martinić je istaknuo dosadašnje trdicionalno visoke dosege u zaštiti prirode, iako će dugoročno biti teško održivo podržati tako visoke standrde zštite prirode, kako u EU, tako i u Hrvatskoj. Konferencija će se fokusirati i na komunikaciju s javnošću u procjeni utjecaja na okoliš, a bit će prezentirano i prvo izviješće o istraživanju stavova o kvaliteti i djelotvornosti postupka PUO i informiranja javnosti.