Gradonačelnik Bandić želi otvoriti prostor izgradnji novih javnih garaža u najužem gradskom središtu što bi dovelo do još većih prometnih gužvi i onečišćenja zraka, upozorava Zelena akcija. U četvrtak, 13. rujna, na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba raspravljat će se upravo o tom prijedlogu. Zbog toga su Zelena akcija i Pravo na grad danas zatražili od gradskih zastupnika i zastupnica da usvoje amandman na taj prijedlog kojim će se spriječiti gradonačelnikova namjera. Iako je naziv sporne točke dnevnog reda Prijedlog zaključka o unapređenju prostornog planiranja prometnog sustava na području Donjeg grada, u sadržaju se uopće ne govori o različitim vrstama prometa, niti o prioritetima za javni prijevoz i biciklistički promet, niti o općim ciljevima unaprjeđenja prostornog planiranja. Umjesto toga, predlaže se izrada prometne studije i ukidanje Zaključka iz 2010. u kojem se zabranjuje gradnja novih javnih garaža u uskom centru grada.
U središtu Zagreba postoji 11 javnih garaža i nove nisu potrebne jer bi to dovelo do povećanja dolazaka automobila u centar i još većih gužvi. Umjesto toga, potrebno je kvalitetnije organizirati prometni sustav i dati stvarnu prednost i prioritet javnom prijevozu i biciklističkom prometu. To će rezultirati i smanjenom potrebom za korištenje automobila te manjim gužvama u centru. Ova činjenica je davno prepoznata i uvrštena u Generalni urbanistički plan uvođenjem zone zabrane izgradnje javnih garaža koja obuhvaća dio Donjeg i Gornjeg grada. Unutar ove zone moguće je i prihvatljivo raditi garaže isključivo za potrebe stanovnika donjogradskih blokova. Ovim Prijedlogom zaključka predviđa se i ukidanje Zaključka o unapređenju sustava prostornog planiranja u Gradu Zagrebu. Taj zaključak nikako ne smije biti ukinut, smatraju zeleni. Među ostalim, donošenje ovog dokumenta onemogućilo je nastavak devastacije Donjeg grada po uzoru na otimanje pješačke zone u Varšavskoj ulici za potrebe ulaska u garažu HoTo centra Tomislava Horvatinčića. Također, Zaključkom iz 2010. uvedeno je niz standarda vezanih uz ograničenje gustoće izgrađenosti u Donjem gradu kao i više drugih unaprjeđenja sustava prostornog planiranja. 
Taj zaključak je Skupština usvojila jednoglasno na cjelodnevnoj tematskoj sjednici o prostornom planiranju, nakon višemjesečne pa i višegodišnje intenzivne rasprave u javnosti o izgradnji centra Cvjetni. Bez stručne i argumentirane rasprave, neprihvatljivo je ovakvo površno i usputno ukidanje ili bilo kakva modifikacija tog Zaključka. Zbog toga su Zelena akcija i Pravo na grad gradskim zastupnicima poslali dopis sa zahtjevom da uz ovu točku usvoje i amandman s naglaskom da cilj ove prometne studije treba biti smanjenje prometnog opterećenja ulica Donjeg grada, prioritet trebaju imati javni prijevoz i biciklistički promet, zadržat će se postojeća zona zabrane izgradnje novih javnih garaža u centru grada, a nove javne garaže locirat će se izvan navedene zone i neće se ukinuti Zaključak o unapređenju sustava prostornog planiranja u Gradu Zagrebu iz 2010.