Gradsko vijeće Pule na sjednici održanoj koncem srpnja usvojilo je Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja za Grad Pulu.

"Svrha Programa je odrediti mjere po sektorima, prioritete, rokove izvršavanja, nositelje provedbe mjera kao i procjenu sredstava za provedbu Programa i redoslijed korištenja sredstava prema prioritetnim mjerama i aktivnostima, koje bi se, u narednom razdoblju, trebale primijeniti da bi se izbjegao, smanjio i/ili uklonio negativan utjecaj na ozonski sloj i klimatske promjene te kako bi se ublažile negativne posljedice koje klimatske promjene mogu uzrokovati", objavljeno je na stranicama Grada Pule.

"Program donosi pregled mjera koje je Grad Pula u tom pravcu već primijenio i sve one aktivnosti i mjere koje tek treba razvijati. Vjerujem da se iz Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja može razaznati smjer u kojem želimo ići kao i ciljeve koje želimo ostvariti", rekla je pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Ingrid Bulian

Izdvojila je, primjerice, uspješan primjer energetske obnove Dječjeg kreativnog centra i zgrada u vlasništvu Grada ili kupnju autobusa na stlačeni prirodni plin (CNG)

Grad Pula je krajem svibnja počeo s e-savjetovanjem o Programu, u trajanju od 30 dana, a na njega nije stigla ni jedna primjedba.