Jučer je na Brijunima održana radionica „Radarska tehnologija – napredne metode praćenja ptica i šišmiša u sklopu razvoja projekata vjetroelektrana“ pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, u organizaciji tvrtki OIKON – Institut za primijenjenu ekologiju, Robin Radar Systems i Supernatural te udruženja Obnovljivi izvori energije Hrvatske. 

Riječ je o prvoj takvoj radionici i predstavljanju naprednih metoda zaštite prirode korištenjem radarske tehnologije koja se u tu svrhu još nije koristila u Hrvatskoj, iako je široko rasprostranjena u zemljama s razvijenim sektorom korištenja obnovljivih izvora energije. Sudionici radionice – predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, stručnjaci zaštite prirode, ulagači u obnovljive izvore energije i ovlaštenici Ministarstva za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode – raspravljali su o razvoju i izazovima projekata vjetroelektrana u Hrvatskoj, mjerama ublažavanja utjecaja vjetroelektrana te korištenju radarske tehnologije kao rješenja. 

Glavni izazov u razvoju i radu vjetroelektrana jest moguće stradavanje ptica i šišmiša prilikom njihovog sudaranja s rotirajućim lopaticama vjetroturbina. Stoga je pametno planiranje i učinkovite mjere ublažavanja utjecaja vjetroelektrana na ptice i šišmiše ključno za ekološku održivost proizvodnje ove vrste zelene energije. Tradicionalno se praćenje ptica u istraživanom području provodi periodičkim promatranjem putem više različitih metoda njihovog kretanja, dok se kod šišmiša bilježi njihovo glasanje i ponekad kretanje. 

Bolje planiranje

Cjelovito rješenje nalazi se u povezivanju tradicionalnih metoda praćenja s novim alatima i naprednom analizom podataka koja rezultira puno kvalitetnijom procjenom utjecaja na okoliš i prirodu i učinkovitijom kontrolom i provedbom mjera ublažavanja“, objasnio je Dalibor Hatić, direktor Oikona – Instituta za primijenjenu ekologiju, te dodao: „Uporaba radarske tehnologije omogućila bi bolje planiranje i korištenje hrvatskog potencijala energije vjetra, pružajući veće gospodarske dobrobiti i stabilnost opskrbe zelenom energijom, uz istovremenu učinkovitiju zaštitu prirode“. 

Način i primjenu radarske tehnologije predstavili su stručnjaci nizozemske tvrtke Robin Radar Systems koji su radili na njezinom razvoju, a svoja iskustva u primijeni te tehnologije podijelili su stručnjaci iz Finske i Danske. U sklopu predstavljanja radara provedena su ciljana istraživanja ptica i šišmiša na Brijunima te je napravljena nadogradnja sustava za istraživanje šišmiša, što do sada nije bilo dovoljno razvijeno. „Došli smo do toga da znamo koje vrste šišmiša se kreću u prostoru i na koji način ga koriste, što su vrlo vrijedni podaci, značajni ne samo za ovo područje i za Hrvatsku, već i za razvoj cijelog sustava. Vjerujem da će to biti globalna ideja koju ćemo dalje razvijati,“ rekla je Mirna Mazija, direktorica tvrtke Supernatural.