Radijacija oslobođena u katastrofi NE Fukushima 1 u Japanu u ožujku 2011. godine, koja je morskim putem stigla do zapadne obale SAD-a ne predstavlja opasnost za ljude ni za okoliš, tvrde američki i kanadski znanstvenici iz Oceanografskog instituta Woods Hole (WHOI) i sepcijaliziranog kanadskog državnog tijela Ribarstvo i oceani Kanade (DFO). Oni su pronašli da je razina cezija 134, koji je oslobođen u Fukushimi, niža od one koju bi osoba dobila kod rendgenskog snimanja zuba, a radioaktivnost u moru ispred zapadne obale je manja od one koju bi osoba primila kod medicinskog snimanja računalnom tomografijom (CT) ili leta avionom. U siječnju 2017. godine su i iz udruženja ribara na Aljasci objavila kako do sada nisu pronašla detektabilne razine cezija 134 u ulovljenoj ribi, javlja ruski portal 'Sputnik News' .