Srpska Agencija za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost, zbog nedostatka novca, više od godinu dana ne kontrolira radijaciju zraka, zemlje i hrane. Taj program košta oko 135.000 eura, a fond iz kojeg je financiran, ukinut je prošle jeseni. Iz Vlade obećavaju da će do ljeta osigurati novac za te namjene. Agencija je obavezna kontrolirati radijaciju zraka, zemlje i hrane i dati izveštaj o izloženosti stanovništva ionizujućem zračenju i u redovnim i u izvanrednim okolnostima. Direktorica Agencije Mirjana Radenković kaže da se ne provodi nacionalni monitoring, precizirajući da su poslednji uzorci uzeti 31. ožujka prošle godine. "Taj program podrazumijeva mjesta uzorkovanja, učestalost... Predviđeno je da košta 135 tisuća eura. To je najnužnije što je potrebno napraviti u toku jedne godine, kako bi se stvorila slika o izloženosti stanovništva", navodi Radenković. Ranijih godina, taj posao financiran je iz Fonda za zaštitu okoliša, koji je jesenas ukinut. Ministrica eneregetike, razvoja i okoliša Zorana Mihajlović tvrdi da će novac biti osiguran i da će do lipnja ponovo biti uspostavljen monitorig kao ranijih godina, javlja RTS.