Povišene razine radioaktivnosti, soli i metala nađene su u vodi u rijekama i sedimentima na lokaciji koja služe za ispuštanje otpadnih voda nastalih u procesu hidrauličkog frakturiranja plina iz škriljaca u Pennsylvaniji u SAD-u. Izmjerene razine radija su 200 puta veće u uzorcima sedimenta na mjestu gdje se otpadna voda s pogona Josephine Brine Treatment Facility ispušta u rijeku nego na mjestu koje se nalazi uzvodno. Mnogi proizvođači plina iz škriljaca takvu otpadnu vodu injektiraju natrag u bušotine, dok se u nekim američkim saveznim državama ona može ispuštati u okoliš. Ekolozi drže da bi takvu praksu trebalo zabraniti kako se ne bio onečistili izvori pitke vode, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.