Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) sredinom ovog tjedna je objavio Javni poziv za iskazivanje interesa za uspostavljanje, povećanje, unapređenje i proširenje kapaciteta recikliranja na području Republike Hrvatske

Ovim javnim pozivom prikupljaju se podaci o potrebama, mogućnostima i prilikama zainteresiranih gospodarskih subjekata za uspostavljenjem, povećanjem, unapređenjem i proširenjem kapaciteta recikliranja posebnih kategorija i ostalih vrsta otpada radi povećanja gospodarske aktivnosti i ostvarenja ciljeva sukladno obvezama propisanima Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022., javlja FZOEU

Rok za dostavu iskaza interesa elektroničkom poštom traje do 20. lipnja u 16 sati.