Tvornica kamene vune Rockwool Adriatic je predstavila novost u poslovanju; od sada nudi uslugu recikliranja ostataka kamene vune s gradilišta. 

Tako će staru kamenu vunu, umjesto da završi na odlagalištima građevinskog otpada ili odbačena negdje u prirodu, koristiti kao sirovinu u proizvodnji nove kamene vune, priopćeno je iz tvrtke Rockwool Adriatic. 


Nepromijenjena kvaliteta 

"Za tu svrhu smo od Istarske županije dobili dozvolu za gospodarenje otpadom. Važno je naglasiti da ćemo u tvornici reciklirati isključivo ostatke kamene vune s gradilišta a ne neki drugi građevinski otpad. Proizvodni proces i kvaliteta tako proizvedene kamene vune će ostati nepromijenjeni. Ostatke kamene vune s gradilišta u našu će tvornicu moći dopremati isključivo ovlašteni sakupljači", rekao je Aleks Fonović, direktor tvornice, dodajući kako investicija u ovaj projekt iznosi oko milijun kuna.