Stanovnici Resnika na jučer održanom prosvjednom skupu zahtijevaju povlačenje Prijedloga Plana gospodarenja otpadom u Zagrebu do 2015., te cjelovitu reviziju i izradu novog prijedloga usklađenog s pozitivnim propisima RH i EU Direktivama. Tim planom predviđena je izgradnja centra za gospodarenje otpadom, koji uključuje izgradnju spalionice nepoznate tehnologije i kapaciteta, u Zagrebu na vodozaštitnom području - unutar naseljenog područja. Na istoj lokaciji predviđena je i obrada građevinskog otpada. Stanovnici misle da se svime time ne osigurava kvalitetno zbrinjavanje emisija, pepela i opasnog otpada. Osim toga, ugrožavaju se i podzemne vode i vodocrpilišta pitke vode Grada Zagreba. Upozoravaju da planski dokumenti ne štite interese građana, jer su neusklađeni propisanim odredbama Direktive o otpadu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koje nalažu zbrinjavanje otpada prema hijerarhiji u kojoj su prioritetniji stupnjevi sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje, a tek zatim slijede druge vrste obrade i tek onda odlaganje otpada. 
"Spalionica je, bez obzira na lokaciju, po zdravlje i okoliš iznimno opasan, u izgradnji skup i financijski neisplativ projekt. Izgradnja spalionice će Grad Zagreb obvezati na stvaranje velikih količina pomiješanog otpada za spaljivanje, te će se dugoročno odustati od ekološkog zbrinjavanja otpada, koje propisuje Zakon o održivom gospodarenju otpadom, te EU direktive i rezolucije. Spalionica je apsurdan projekt, s obzirom da do 2020. godine trebamo odvojeno prikupljati najmanje 50% komunalnog otpada. Čije ćemo smeće to onda spaljivati? Kao jedan od vrlo važnih razloga za izgradnju spalionice navodi se zbrinjavanje mulja, na što se Grad obvezao zbrinuti za koncesionara. Pitanje zbrinjavanja mulja, s obzirom na slabu ogrjevnu i energetsku vrijednost (70% mulja čini anorganska tvar), potrebno je riješiti biološkom obradom. Planom nisu zastupljeni principi sprečavanja nastanka otpada, ponovne uporabe i odvojenog prikupljanja na kućnom pragu, te kvalitetnog recikliranja, uz poštivanje načela onečišćivač plaća“. Također nisu korištena, niti pozitivna iskustva drugih gradova. Rezolucijom EU iz 2012., financiranju iz europskih fondova se daje prioritet aktivnostima koje se nalaze pri vrhu hijerarhije gospodarenja otpadom, sukladno Okvirnoj direktivi o otpadu. S obzirom na to, nejasno je kojim će se sredstvima financirati izgradnja spalionice koja iznosi skoro 3 milijarde kuna", pitaju se građani Resnika okupljeni u udrugu UZOR.