»Revitalizacija i razvoj krajolika riječnih ekosustava na području Drave i Dunava« naziv je netom započetog zajedničkog projekta Mađarske i Hrvatske, čiji je cilj revitalizacija četiriju dravskih rukavaca u Mađarskoj te ekološka revitalizacija staroga korita rijeke Vuke kod mjesta Laslovo,prenosi Vjesnik. Ukupna vrijednost projekta je 2,6 milijuna eura te će ga s 85% bespovratnih sredstava sufinancirati Europska unija u okviru prekograničnog projekta Mađarska–Hrvatska IPA. Glavni korisnik projekta je mađarski nacionalni park Drava-Dunav, dok su hrvatski projektni partneri Hrvatske vode, Općina Ernestinovo i Zajednica sportsko-ribolovnih društava Osijek. »Ovakvi projekti čine poveznicu dvije države, jer svima nam je cilj da se prekogranična područja spoje u jednu cjelinu te da nas rijeke uz granice spajaju, a ne razdvajaju«, kazao je András Rátz, državni tajnik mađarskog ministarstva ruralnog razvoja u utorak, 23. studenog u Osijeku na otvaranju tog projekta. Voditelj projekta u Hrvatskoj Silvio Brezak iz Hrvatskih voda pojasnio je da vrijednost projekta s hrvatske strane iznosi 1,3 milijuna eura te će se taj novac iskoristiti za revitalizaciju staroga korita rijeke Vuke kod Laslova. Naime, kako piše Vjesnik, prije stotinjak godina korito rijeke Vuke skraćeno je gradnjom nekoliko prokopa radi što brže odvodnje s nizinskog područja te rijeke. Zbog toga je došlo do isušivanja oko 4300 metara dugačkog meandra Laslovo, koji je većinu godine suh i obrastao raslinjem. Samo je u kratkotrajnim razdobljima od nekoliko dana poplavljen zbog visokih vodostaja Vuke. »Uz pomoć ovog projekta stvorit će se 32 hektara novog vodnog ekosustava u dužini od oko 4300 metara, s formiranjem približno 8000 metara novouređene obale staroga korita rijeke Vuke«, kaže Brezak, dodavši da će projekt u cijelosti biti realiziran do kraja veljače 2012. Osim ekološke obnove, sve to rezultirat će i smanjenjem rizika od poplava na nizvodno rijeke Vuke, piše Vjesnik.