KD Čistoća, koja nudi uslugu odvoza otpada u Rijeci, od 1. studenog će tu uslugu obračunavati po broju članova kućanstva, a ne prema površini stambenog objekta kako je to do sada bio slučaj. Uz to, gledat će se i broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad. Tako će se kod višestambenih zgrada za svakog suvlasnika samostalne uporabne cjeline cijena odrediti prema broju pražnjenja zajedničkog spremnika i njegovog volumena te udjelu svakog suvlasnika u ukupnom volumenu zajedničkog spremnika. Kako će se samo naplaćivati pražnjenje spremnika za miješani komunalni otpad i biorazgradivi otpad, građani će sami moći utjecati na mjesečne račune pravilnim odvajanjem otpada. Naime, odvoz papira, plastike i stakla, za koje postoje predviđeni spremnici, neće se naplaćivati. Takvom promjenom u ponašanju može se smanjiti količina komunalnog otpada za čak trećinu, za koliko bi se smanjio i mjesečni račun za otpad. Za privatni spremnik od 80 l u obiteljskim kućama, do dva člana, plaćat će se 61,12 kuna mjesečno, za četiri člana 87,06 kuna za spremnike od 120 l, a šest članova će plaćati 164,86 kuna za spremnike od 240 l. Kod višestambenih zgrada za zajednički spremnik od 1.100 l, dva člana samostalne uporabne cjeline dobit će prosječni račun od 59 kuna, četiri člana 95,56 kuna, a šest 158,48 kuna. Primjer dobre prakse je Ljubljana, gdje građani odvajaju čak 67% otpada u kućanstvima, a plan im je za pet godina postići 75%, objavio je Novi list.