Broj novih hidroelektrana koje se u posljednje vrijeme grade ili se planiraju graditi na području Balkanskog polutoka je nepojmljiv i zbog toga će posljedice trpiti ne samo ekosustavi, već i društvo. To je bio samo jedan od naglasaka s okruglog stola pod nazivom 'Hidroenergija - prošlost, sadašnjost i budućnost' koji je održan u sklopu 11. simpozija europskih znanstvenika o slatkim vodama (SEFS).


Stop za hidroelektrane!

Isto tako, na okruglom stolu koji je okupio 80-ak sudionika, uglavnom biologa i ekologa, sudionika spomenutog simpozija, napomenuto je i da su rijeke najvažniji resurs koje čovječanstvo ima jer omogućavaju i proizvodnju energije i promet i hranu i pitku vodu, no u vezi s time je također postavljeno (opravdano?) pitanje je li hidroenergija uopće 'zeleni' izvor energije.

 S druge strane, u nekim zemljama Zapadne Europe, ona je već postala najskuplji izvor energije i zbog mnogih zahtjeva koji se pri njihovoj gradnji moraju zadovoljiti, u pravilu se nove hidroelektrane više ne grade, a mnoge postojeće stavljene su izvan pogona i u Švicarskoj i Njemačkoj se ponegdje čak razmišlja o uklanjanju brana (očito, kada i gdje je to moguće) i vraćanju vodotokova u prirodno stanje. 

To je i razlog zašto bi kod gradnje novih hidroelektrana u zemljama Balkanskog polutoka trebalo u obzir što više uzimati očuvanje bioraznolikosti.


Odakle energija?

Ipak, treba reći da je energija čovječanstvu također potrebna i, ako se već odustaje od 'klasičnih' izvora energije, termoelektrana na plin, mazut i ugljen kao štetnih za okoliš i od nuklearnih elektrana koje ponajviše psihološka prijetnja i okreće obnovljivim izvorima, treba naglasiti da bilo koji obnovljivi izvor također ima određene utjecaje na okoliš. Primjerice, vjetroelektrane su smetnja pticama, a velike sunčane elektrane na zemljištu uzorkuju degradaciju tog istog zemljišta. 

Dakle, pri ostvarivanju svih takvih projekata cilj bi svih sudionika u njima, od energetičara, investitora i javne uprave s jedne, do ekologa i javnosti s druge strane, trebao biti da štetne posljedice na društvo i okoliš budu što manje.