Ris Doru stigao je iz Rumunjske u Nacionalni park Risnjak. Goranske šume bit će mu novi dom. Riječ je o prvom od četiri risa koji će biti naseljeni u Hrvatsku u sklopu međunarodnog projekta LIFE Lynx. Cilj projekta je zaustaviti izumiranje populacije risa u Dinaridima što će se postići naseljavanjem četrnaest risova u Hrvatsku i Sloveniju u idućih pet godina. 

 Naime, ovdašnja je populacija malena i izolirana, a parenje među bliskim srodnicama ugrožava njezin opstanak. Jedini spas je naseljavanje novih životinja. „Jako smo sretni što smo nakon višegodišnjih priprema dočekali ovaj važan dan za očuvanje hrvatske bioraznolikosti. Krajem 19. stoljeća risovi su nestali iz naših šuma, te su ih lovci i šumari ponovno naselili 1973. godine. Sada je na nas došao red da se borimo za očuvanje ove prekrasne zvijeri“, izjavio je Tomislav Gomerčić s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

 Projekt naseljavanja risa u Hrvatsku provode Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu i udruga BIOM uz potporu Nacionalnog parka Risnjak i Javne ustanove Priroda Primorsko-goranske županije, objavio je Jutarnji.