Kina je završila prvu fazu projekta GreenGen u Tianjinu,  uz primjenu prikupljanja ugljičnog dioksida i njegovog skladištenja u zemlji. U prvoj fazi je izgrađena termoelektrana na ugljen snage 250 MW . Ona koristi sasvim novu tehnologiju i iz ugljena dobiva smjesu ugljičnog monoksida i vodika te njezinim izgaranjem proizvodi električna energija. Odvajanje i hvatanje ugljičnog dioksida iz takve elektrane je daleko lakše nego u konvencionalnim elektranama. Odmah su započeti i radovi u drugoj fazi projekta ukupno vrijednog 1,5 mlrd. dolara, koji uključuju razvoj manje pilot-elektrane za proizvodnju električne energije iz vodika. U trećoj fazi bi se do 2020. godine završili svi planirani objekti i elektrana bi dobila postrojenja za hvatanje i skladištenje ugljika, javlja ruski portal 'Oil and Gas Eurasia'.
Istodobno su novi standardi usmjereni na smanjivanje emisija stakleničkih plinova kod hidrauličkog frakturiranja, koje je donijela američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA), izazvali pohvale naftne industrije i kritike ekoloških aktivista. Standardi će pomoći smanjivanju 95% emisija organskih spojeva i metana iz bušotina s hidrauličkim frakturiranjem. Naftna industrija će imati tri godine vremena za uvođenje te tehnologije. No, udruga Earthjustice tvrdi da su standardi dobri kao 'prvi korak' u rješavanju problema, ali da je trebalo provesti više istraživanja, javlja novinska agencija UPI.