Sabor je sa 113 glasova ‘za’ i tri suzdržana glasa donio i Zakon o zaštiti životinja kojim se uz ostalo zabranjuju neodgovarajuća postupanja prema životinjama te regulira da životinje u skloništima ostaju do udomljenja. Nakon velikog angažmana udruga za zaštitu životinja i građana, na Međunarodni dan zaštite životinja dogodilo se povijesno postignuće: Hrvatska slavi jer postaje država bez ubijanja životinja u skloništima. Novi Zakon o zaštiti životinja uvodi mnoge zabrane zlostavljačkog postupanja prema životinjama, među kojima se može izdvojiti zabrana: trajnog vezanja pasa, nastupa životinja u cirkusima, zatočavanja medvjeda i dupina, spolnog odnosa sa životinjama, čupanja perja živoj peradi, prodaje pitomih vretica u trgovinama, bacanja petardi na životinje, držanja divljih životinja u ugostiteljskim objektima i u svrhu prikazivanja javnosti, usmrćivanja pasa i mačaka u svrhu proizvodnje hrane i drugih proizvoda, djelomična zabrana korištenja kopitara za izvlačenje drva iz šume. Prema novom zakonu, u svakoj županiji mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 mjesta za životinje, te će se trebati osigurati trajna sterilizacija pronađenih pasa i mačaka te označavanje i registracija mačaka. Trajnu sterilizaciju moći će propisati i ministar i jedinice lokalne samouprave u područjima s velikim problemom napuštenih životinja, a veterinarski inspektor pojedincima koji ne zbrinjavaju mladunčad svojih kućnih ljubimaca. Provedbi Zakona i smanjenju broja napuštenih životinja pridonijet će i odredba koja propisuje rok za kontrolu mikročipiranja pasa, kao i uspostava jedinstvenog informacijskog centra za evidentiranje izgubljenih i napuštenih životinja, a pomoći će i organiziranje koordinacijskih radnih skupina u općinama i gradovima koje će poticati udomljavanje pasa iz skloništa, mikročipiranje, kastraciju i educirati o napuštenim životinjama. Županije će na temelju toga donositi Program kontrole populacije napuštenih pasa. Maloljetnici ne mogu udomljavati životinje iz skloništa, čime se prevenira napuštanje, objavila je Dalmacija danas.