Zastupnici u Saboru jednoglasno su izglasali Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. "Provođenje tog globalnog sporazuma ne samo da će doprinijeti smanjenju emisija stakleničkih plinova, nego će i doprinijeti razvoju gospodarstva i stvaranju novih zelenih radnih mjesta", kazao je ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović. Pariškim sporazumom se utvrđuje dugoročni cilj smanjenja emisija u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C te da se pokuša zadržati na 1,5 °C u odnosu na razinu emisija u predindustrijskom razdoblju. Temeljem sporazuma, Europska unija je u okviru svoje klimatske i energetske politike do 2030. godine predvidjelo smanjenje nacionalnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 40% u usporedbi s 1990. te postizanje udjela potrošnje energije iz obnovljivih izvora te povećanja energetske učinkovitosti za najmanje po 27%. U Hrvatskoj je u tijeku izrada Strategije niskougljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050., čije se prihvaćanje očekuje u drugom tromjesečju 2017. Također se izrađuje i Strategija prilagodbe klimatskim promjenama do 2040. s pogledom na 2070., a koja se planira donijeti do kraja godine.