Općina Matulj u travnju će prijaviti sanaciju odlagališta komunalnog otpada Osojnica za kandidaturu na kohezijske fondove. Odlagalište s 500.000 m3 otpada je zatvoreno početkom ove godine i trebat će 36,5 milijuna kuna za njegovu sanaciju, od čega će 85 % troškova pokrivati EU. Uz to, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bi trebao pokriti još 10 % troškova. Ako kandidatura uspije, što će se znati tek u srpnju ili kolovozu, sanacija šumskog područja na kojem se otpad odlaže bi trebala započeti do kraja godine. Radovi na deponiju i pošumljavanje trajat će desetljećima, a nakon sanacije bi se trebala provoditi kontrola emisije plinova da se ne prekorače propisane graniceOsojnica je od 1967. godine primala otpad od Grada Opatije, općine Lovran, Matulji i Mošćeničke Drage, koji moraju sada i platiti troškove sanacije, objavio je Novi list.