Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja danas su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić. 

Projekt sanacije i zatvaranja ovog odlagališta vrijedan je više od 9,5 milijuna kuna, od čega su prihvatljivi troškovi oko 8,5 milijuna kuna. Bespovratna EU sredstva iznose 85 posto od tog iznosa, tj. 7,2 milijuna kuna.


Županijski CGO Marišćina 

Navedenim sredstvima će se postaviti sustav za otplinjavanje te onaj za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda. K tomu, ozelenit će se površina odlagališta. Time će se pridonijeti sprječavanju potencijalnih negativnih utjecaja ovog odlagališta na okoliš te na ljudsko zdravlje, a uz to zaštitit će se podzemne i površinske vode te smanjiti emisija stakleničkih plinova, objavilo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. 

Odlagalište neopasnog otpada Duplja nalazi se sedam kilometara sjeverozapadno od Novog Vinodolskog, a na njemu se, prema procjenama, nalazi 15 000 m3 otpada. Na ovoj lokaciji otpad se odlagao 48 godina. Od 2017. godine, otpad s područja toga grada i Vinodolske općine te Crikvenice odvozi se u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.