Zbog sve većih potreba za proizvodnjom toplinske energije za grijanje te velikog broja pojedinačnih ložišta na kruta goriva, kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo se primjetno pogoršava svake zime. 

Značajnije poboljšanje kvalitete zraka nije moguće bez sustavnog i strateškog pristupa proizvodnji toplinske energije za grijanje, ali i bez ograničavanja korištenja ugljena i ostalih krutih goriva, uvažavajući i socijalnu sliku stanovništva. 

Stoga, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) kreće s izradom Strategije ograničenja korištenja ugljena i ostalih krutih goriva u Kantonu Sarajevo za razdoblje 2021. - 2031.

 

Obilazak naselja 

Radi nedostatka potrebnih ulaznih podataka, strategiji prethodi popis i izrada registra svih pojedinačnih ložišta u Kantonu Sarajevo. Popis će se provesti obilaskom naselja i izravnim utvrđivanjem vrste goriva i značajki ložišta, dimnjaka te načina distribucije toplinske energije. 

Na temelju analize stvarnog utjecaja na kvalitetu zraka, ovom strategijom će se predložiti mjere koje su podijeljene u tri scenarija. Potom će se provesti analiza učinaka smanjenja emisija svih pojedinačnih mjera i procjena potrebnih sredstva za implementaciju. 

"Prilikom odabira i predlaganja mjera uzimat će se u obzir iskustva i najbolje prakse zemalja EU-a, ali i lokalne prilike i mogućnosti. Na koncu, ova strategija će dati jasne smjerove djelovanja, potrebne aktivnosti i sredstva, kako bi se sustavno riješili problemi onečišćenja u zimskom razdoblju koje uzrokuju emisije iz pojedinačnih ložišta", javlja Kanton Sarajevo.