Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja objavilo je informaciju o ključnim elementima otvorenog poziva za izgradnju i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Ovaj otvoreni poziv bit će objavljen u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Kroz njega se planira sufinancirati izgradnja i nadogradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. 


Mala, srednja i velika poduzeća 

Ukupna raspoloživa sredstva predviđena za ovaj poziv iznose 250 milijuna kuna. Prihvatljivi prijavitelji su mala, srednja i velika poduzeća kojima je po projektnom prijedlogu dostupno od 10 do najviše 50 milijuna kuna po pojedinačnom projektu. 

Inače, e-Savjetovanje je otvoreno do 27. rujna 2019. godine i dostupno je na ovoj poveznici.