Grad Beč je, koristeći servis OTS HINA-e, izvijestio da će opremiti 1200 semafora s 10 000 senzora za mjerenje temperature i vlažnosti zraka. Kako se ističe, projekt se provodi u suradnji sa Središnjim zavodom za meteorologiju i geodinamiku (ZAMG), a cilj mu je, primjerice, otkrivanje toplinskih otoka do kojih dolazi zbog gradskog prometa, ali i popravljanje kvalitete zraka zahvaljujući pametnom upravljanju prometom. Podaci sa senzora moći će se obrađivati u stvarnom vremenu, pri čemu će oni u prvoj fazi služiti za mjerenje temperature i vlažnosti zraka, a u zatim i za mjerenje udjela sumpornog i ugljičnog dioksida te buke.