Sve veći broj siromašnijih zemalja zahtijeva od bogatih zapadnih država da preuzmu otpad koji su im poslale na reciklažu, a riječ je često o kontaminiranoj plastici. Bogate zemlje šalju smeće za reciklažu u inozemstvo zato što ih to ne košta puno, a omogućava im da ispune planove za reciklažu te tako smanjuju deponije unutar svojih granica. Za zemlje u razvoju, koje preuzimaju njihovo smeće, to je dragocjeni izvor prihoda, kojeg se sada odriču jer im stvara ogromne ekološke probleme.

Najveći izvoznik plastičnog otpada je Europska unija, a Sjedinjene Države vode na spisku pojedinačnih zemalja izvoznica. Ipak, od ukupne proizvedene plastike, samo djelić je recikliran. Materijali, koji se ne mogu reciklirati često se nezakonito spaljujuju, bacaju na deponije, ili u rijeke, ugrožavajući okoliš i zdravlje ljudi. 

Kina od 2018. više ne uvozi plastični otpad

Filipini su upravo vratili Kanadi tone otpada, koji je 2013. i 2014. pogrešno označen kao plastika za reciklažu. Ovog mjeseca, Malezija je vratila pet kontejnera plastičnog otpada Španjolskoj, nakon što je utvrđeno da je kontaminiran. Ova zemlja planira da vrati čak 3.000 tona otpada Velikoj Britaniji, SAD, Japanu, Kini, Kanadi, Holandiji, Njemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Singapuru, Bangladešu i Francuskoj. Sve do siječnja 2018. Kina je uvozila najviše plastičnog otpada na svijetu, ali zbog straha od kontaminacije i zagađenja, objavila je da više neće kupovati reciklirani plastični otpad ukoliko nije 99,5% čist. 

U odnosu na 2016, izvoz plastičog otpada u svijetu opao je za skoro polovinu do kraja 2018, pokazuje analiza Greenpeacea. Posljedica je bilo nagomilavanje plastičnog otpada spremnog za izvoz, a dio količine je preusmjeren drugim zemljama: Maleziji, Vijetnamu, Tajlandu, Indoneziji, Tajvanu, Južnoj Koreji, Turskoj, Indiji i Poljskoj. 

Otpadna plastika završava u Maleziji

“Otpad za koji građani Velike Britanije vjeruju da se šalje za reciklažu, zapravo se baca u našu zemlju”, rekla je malezijska ministarka za energiju i klimatske promjene Jeo Bei Jin. Poljska je u svibnju prošle godine najavila uvođenje strožih pravila nekon što su požari na deponijama dovedeni u vezu s nagomilavanjem smeća uslijed kineske zabrane. 

Tajland je privremeno zabranio uvoz plastičnog otpada, a namjerava ga potpuno zabraniti do 2021. Vijetnam više ne izdaje nove dozvole i zabranit će sav uvoz plastičnog otpada do 2025, a Tajland je u listopadu najavio da će uvoziti plastični otpad samo sa jednog izvora. Indija je u ožujku ove godine proširila zabranu na otpad od čvrste plastike.