Snaga, tvrtka za gospodarenje otpadom, automatiziranim pogon će odvajati miješani komunalni otpad za recikliranje u Mariboru. Postrojenje će biti pušteno u probni rad krajem lipnja, a uz pomoć senzora izdvajat će sekundarne sirovine iz više od 50% miješanog komunalnog otpada, čime će Maribor postati lider kružnog gospodarstva u regiji. Snaga je također partner na projektu 'Urban Soil 4 Food' kojim se želi ponovnu upotrijebiti organski otpad, kao što je 'mokri' komunalni i vrtni otpad. Projekt je već povukao tri milijuna EUR bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Plan je prikupiti organski otpad i proizvesti zemljište za urbane vrtove i povećati proizvodnju hrane na lokalnoj razini, a smanjiti emisije ugljičnog dioksida, objavio je Balkan Green Energy News.