Prošli tjedan organizirana je radionica "Priprema stožerne vježbe: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata na lokaciji Zidani most". Organizirala ju je tvrtka Hidroelektrarne na Spodnji Savi u suradnji s Fakultetom za graditeljstvo i geodeziju Sveučilišta u Ljubljani, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save, Direkcijom za vode Republike Slovenije te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske i Hrvatskim vodama

Svrha ove radionice bila je uspješna priprema i provedba stožerne vježbe u situaciji slučajnog onečišćenja rijeke Save na lokaciji Zidani most u Sloveniji, koja će se održati u svibnju 2022.. Sudionici iz Hrvatske i Slovenije analizirali su scenarij stožerne vježbe i utvrdili jasne uloge koje će različite institucije u Hrvatskoj i Sloveniji imati tijekom njezina provođenja. Također, simulirani su protokoli komunikacije i donošenja odluka te je razvijen scenarij za krizno postupanje nadležnih institucija u Sloveniji i Hrvatskoj u slučaju sličnih kriznih situacija. 

U sklopu multifunkcionalnog projekta bavimo se i zaštitom od poplava i poplavnih uvjeta, pratimo kvalitetu vode i druga zbivanja na rijeci Savi. S obzirom da zbivanja na rijeci Savi pratimo 24 sata na dan, među prvima smo koji možemo uočiti i otkriti bilo kakve anomalije na rijeci. Poslovica kaže da katastrofa nikad ne spava i zato je od iznimne važnosti da za takve slučajeve imamo razrađene protokole koji nam pomažu da brzo i ispravno reagiramo. Projekt Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM) će kroz izradu potrebnih protokola i mjera te provedbu zacrtanih aktivnosti nesumnjivo uvelike doprinijeti uspješnom odgovoru na ovakve krizne situacije. Priroda je nepredvidiva, ali se nadamo da do situacija u kojima bi se takvi protokoli trebali primjenjivati ipak neće doći“, rekao je Bogdan Barbič, direktor Hidroelektrarne na Spodnji Savi.