U Sloveniji se ne vidi kraja problemu otpadnih guma u šljunčari između Kidričevog i Lovrenca. Naime, Europski sud pravde naložio je Sloveniji da do kraja lipnja 2018. godine mora ukloniti sve gume koje su čekale na strojno mljevenje, no koje su potom zatrpane u spomenutu šljunčaru. Do sada se tako zbrinuti gumeni otpad koristio kao punila i građevinski materijal, no slovenski Zavod za građevinarstvo (ZAG) je na zahtjev Ministarstva za okoliš i prostor (MOP) objavio mišljenje u kojem se smatra da su i tako zbrinute gume i dalje otpad jer sastav takvih 'punila' odstupa od tehničke suglasnosti za sanaciju spomenute šljunčare iz veljače 2011. godine. Zatrpavanje spomenute šljunčare otpadnim gumama započela je tvrtka Albin promotion još 2008. godine, za što su dobivene i građevinske i okolišne dozvole, no daljnje odlaganje zabranjeno je 2010. godine pa se pojavio problem kako, osim na taj način do tada 'zbrinutog' gumenog otpada, zbrinuti i 600 m3 mehanički već obrađenog komunalnog otpada i otpadne gume iz vulkanizacije. Nakon što je 2012. godine toj tvrtki naloženo uklanjanje 79 365 m3 otpada, ona se na to žalila, a posao je preuzeo MOP. Tako je 2016. i 2017. godine prijevnoznička tvrtka Vinko Kropec odvezla 28 000 t guma u austrijske i hrvatske centre za zbrinjavanje guma, za što joj je plaćeno 2,17 mil. eura, dok je još 8000 m3 odvezao MOP. Time su trebali biti zadovoljeni ranije spomenuti zahtjevi Europskog suda pravde. U međuvremenu, tvrtka Albin promotion je 2015. godine završila je u postupku prisilnog poravnanja, blokiran joj je račun i otpustila je 38 djelatnika. U svakom slučaju, iako je Slovenija za sada izbjegla kaznu koju bi joj nametnula Europska komisija, iz spomenute šljunčare još se moraju ukloniti mljeveni ostaci guma čiji volumen doseže 27 694 m3, objavio je slovenski dnevnik 'Delo'.