Glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izvijestila je o mogućnosti naručivanja besplatnog odvoza električnog i elektroničkog otpada SMS-om. Time hrvatski građani za sve vrste otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme ukupne mase veće od 30 kg na cijelom području Hrvatske mogu naručiti besplatan odvoz: - pozivom sa fiksne telefonske linije na besplatni telefonski broj 0800 444 110 u vremenu 8 - 16 h - unosom naloga preko internetskog portala www.eeotpad.com - SMS-om na broj 098 444 110 - na e-mail: e-prijava@eeotpad.com Spomenuti je sustav uspostavilo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na osnovi Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/2007) i od prosinca 2007, kada je uspostavljen, prikupljeno je 3327 t EE otpada. Procjenjuje se da u Hrvatskoj nastaje 30 000 - 45 000 t godišnje EE otpada, odnosno 6,67 - 10,11 kg po stanovniku i da se količine povećavaju za oko 10 % godišnje. Električni i elektronički otpad prikupljaju privatne tvrtke koje su na javnom natječaju dobile koncesiju, a naknada za poslove skupljanja, privremenog skladištenja, razvrstavanja i prijevoza EE otpada iznosi 1,50 kn/kg.