Ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc., Tomislav Ćorić i gradonačelnik Grada Solina Dalibor Ninčević potpisali  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta Grada Solina. Ukupna vrijednost projekta izgradnje reciklažnog dvorišta je 4.086.620,26, a projekt se sufinancira s 3.315.333,31 bespovratnih EU sredstava kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, što iznosi 85% prihvatljivih troškova projekta, priopćeno je iz MZOE-a. 
„Svako novo reciklažno dvorište u Republici Hrvatskoj je korak ka ostvarenju naših ciljeva u kontekstu kreiranja cirkularne ekonomije i učinkovitog gospodarenja otpadom. Ministarstvo je kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija upravo za izgradnju reciklažnih dvorišta namijenilo 214,5 milijuna kuna. U posljednjih šest mjeseci smo na javni poziv zaprimili 67 zahtjeva, a u ovom trenutku su 43 zahtjeva pozitivno ocijenjena za sufinanciranje“ – rekao je ministar Ćorić. Gradonačelnik Ninčević zahvalio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na brzini rješavanja predmeta istaknuvši kako je Ministarstvo zaprimilo zahtjev Grada Solina 2. listopada, projekt je prošao administrativnu, financijsku i tehničku kontrolu, i već je 17. studenog donesena odluka o financiranju. „Ovim odobrenim sredstvima kao i sredstvima Grada Solina i Splitsko-dalmatinske županije, Grad je dobio mogućnost izgradnje reciklažnog dvorišta površine 1500 m2 u kojemu će se zaprimati čak 15 grupa otpada. U sklopu toga ćemo provesti i aktivnosti informiranja i educiranja javnosti“ – rekao je gradonačelnik Ninčević. Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Solina doprinijet će povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada te posebnih kategorija otpada.