Ishođenjem pravomoćne građevinske dozvole za gradnju reciklažnog dvorišta Pujanke od 16. siječnja, ostvareni su tehnički preduvjeti za mogućnost podnošenja prijave na otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga u svrhu sufinanciranja sredstvima Europske unije. 

Tako je ovo reciklažno dvorište postalo prvo na splitskome području koje je prijavljeno na sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU-a, a koja se mogu dodijeliti u najvećem iznosu od 85 posto ukupnih sredstava projekta. 

Cilj projekta je, izvijestio je Grad Split, izgraditi i opremiti reciklažno dvorište Pujanke kako bi se pridonijelo povećanju stope odvojeno prikupljenog otpada na gradskome području i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište. 


Kružno gospodarstvo

"Reciklažno dvorište stanovnicima Splita pružit će temeljnu infrastrukturu za učinkovito odlaganje otpada, a prikupljanjem reciklabilnog otpada potiče se njegova ponovna uporaba i osiguravaju se preduvjeti za stvaranje kružnog gospodarstva kako bi se raspoloživi resursi koristili na pametan i održiv način. U sklopu projekta planirane su i edukativno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja građana s ulogom reciklažnih dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom te s pravilnim odvajanjem otpada u kućanstvima", javlja Grad Split. 

Ukupan iznos projektne prijave je gotovo 3,5 milijuna kuna, dok je bespovratna sredstva moguće ostvariti u najvećem iznosu od približno 2,9 milijuna kuna.