Nacionalni park Sjeverni Velebit danas obilježava 21. godinu od osnutka. Naime, područje Sjevernog Velebita proglašeno je osmim hrvatskim nacionalnim parkom 28. svibnja 1999. godine te je stoga i najmlađi hrvatski nacionalni park. 

Park se u potpunosti nalazi unutar granica Parka prirode Velebit, a nacionalnim parkom je proglašen zbog mnogobrojnosti, raznovrsnosti i osebujnosti krških oblika, bogatstva živog svijeta i iznimnih prirodnih ljepota na relativno malom prostoru. 

Zbog svojih je vrijednosti postao i dijelom ekološke mreže Natura 2000, javlja Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE)


Botanički vrt 

Ljepotu i vrijednost čitavog Velebita prepoznao je i UNESCO uvrstivši planinu Velebit 1978. u mrežu svjetskih rezervata biosfere 'Čovjek i biosfera' (MAB – Man and Biosphere). 

Na UNESCO-vu su se Popisu svjetske baštine našle i bukove šume koje se nalaze na području Strogog rezervata Hajdučki i Rožanski kukovi. Uz to, Nacionalni park Sjeverni Velebit je član mreže Europska destinacija izvrsnosti (EDEN) kao nacionalni pobjednik na temu 'Turizam i zaštićena područja'. 

Jedan od najpoznatijih lokaliteta u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit je Zavižan na kojem se nalazi i najstarija visinska meteorološka postaja u Hrvatskoj. U neposrednoj blizini Zavižana smjestio se i Velebitski botanički vrt koji je osnovan 1967. i u kojem raste više od 300 biljnih vrsta, a od kojih se izdvajaju endemične hrvatska sibireja i velebitska degenija. 


Medvjed, vuk i ris 

Fauna Sjevernog Velebita je također zanimljiva i raznolika, a ovaj dio nastanjuju i sve tri vrste velikih zvijeri u Hrvatskoj - medvjed, vuk i ris. Njihovo prisustvo na istom prostoru znak je očuvanosti ekosustava. 

Uz bioraznolikost, posebnost je ovog zaštićenog područja i iznimna georaznolikost. Područje Parka je po velikom broju dubokih jama uvršteno u najzanimljivije speleološke lokalitete svijeta. Jamski sustav Lukina jama-Trojama dubine 1431 metar je najdublja hrvatska jama, a svrstana je i među najdublje u svijetu. 

Na površini od 109 km2, NP ima na raspolaganju više od 30 planinarskih staza koje posjetiteljima pružaju brojne mogućnosti otkrivanja novih prostora. S tih se staza pružaju prekrasni pogledi na brojne planinske predjele i vrhove, ali i na kvarnerske otoke te Liku. 

Jedno od pravih remek djela graditeljstva, Premužićeva staza, prolazi upravo kroz ovaj NP.