Poglavlje 27 o zaštiti okoliša privremeno je zatvoreno, no Hrvatsku sad čeka golem posao pripreme za ulazak u europsku mrežu "Natura 2000", a to znači posve novi pogled na hrvatske prirodne ljepote, piše HTV. Već sad se zna da će Np Plitvička jezera biti dio zaštićenog prirodnog teritorija koji obuhvaća "Natura 2000". A uskoro bi, uza sve nacionalne parkove, čak trećina hrvatskog teritorija trebala biti definirana tim projektom. On donosi određene obveze, ali i pogodnosti. Tako je Ministarstvo kulture pripremilo listu projekata koji bi iz fondova EU-a za zaštitu prirode dobili oko 40 milijuna eura i neki se njima već koriste. Da zaštita prirode odsad u Hrvatskoj postaje ozbiljan posao, vidljivo je i iz 1300 stranica Zakona koji je nezaobilazan uvjet za ulazak u EU. Vrijeme je dakle za inventuru priode jer inače će nam Zemlja zbog maćehinskog odnosa prema njoj sve češće uzvraćati tragedijama, zaljučuje HTV.