Upravni sud u Rijeci 23. svibnja donio je presudu kojom se poništava rješenje o okolišnoj dozvoli Ministarstva zaštite okoliša i energetike izdano za rad postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada u ŽCGO Marišćina. Kako se radi o prvom vraćanju na ponovni postupak, protiv presude nije dopuštena žalba. S obzirom na navedeno Županijski centar za gospodarenje otpadom ne može nastaviti rad, jer za svoje poslovanje nema potrebne dozvole koje su propisane Zakonom o zaštiti okoliša. Resorno ministarstvo još se nije očitovalo o sudbini centra za kojeg građani upozoravaju da je izrazito neekološki i onečišćuje zrak. 

Udruga Krizni eko stožer Marišćina koja od samog početka upozorava na nepravilnosti u radu tog Centra, Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša i energetike prijavila je nelegalan rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Traže da Uprava za inspekcijske poslove poduzme potrebne radnje na zatvaranju Županijskog centra za gospodarenje otpadom koji ne posluje u skladu s pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske, rekao je predsjednik Udruge KESM Josip Begonja. 

Ekološka udruga dobila je spor

Upravni spor pokrenula je ta udruga te nekoliko građana, a sud je zaključio da je nezakonitost utvrđena u dijelu rješenja koje su odnosi na potrebu izrade temeljnog izvješća kao dijela sadržaja stručne podloge zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole. U Udruzi kažu da Centar nema odgovarajuću studiju za postrojenje te se poziva na studiju iz 2003. koja je bila namijenjena za posve drugačije postrojenje. Obrazloženje presude doći će za otprilike tredan dana. 

Bez okolišne dozvole ovaj Centar može raditi samo nelegalno, a postojeća okolišna dozvola (ova koja je proglašena nelegalnom) ionako ističe u kolovozu ove godine i treba biti razmatrano ponovo. Gradnja i opremanje ŽCGO Marišćina od početka je u nadležnosti resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao provedbenog tijela.