Europska unija želi cestovni prijevoz učiniti čišćim postavljajući strože nove standarde emisije ugljičnog dioksida za automobile i laka gospodarska vozila. Time će se EU približiti ostvarenju svojih klimatskih ciljeva i osigurati da proizvođači automobila pridonesu smanjenju emisija stakleničkih plinova. 

Cilj propisa koji je danas usvojilo Vijeće EU-a je osigurati da od 2030. novi automobili emitiraju u prosjeku 37,5 posto manje CO2, a novi kombiji prosječno 31 posto manje CO2 u usporedbi s 2021. godinom. Automobili i kombiji će tako trebati između 2025. i 2029. smanjiti emisiju CO2 za 15 posto. Nastojanja za smanjenje emisija CO2 raspodijelit će se među proizvođačima na temelju prosječne mase voznog parka, priopćilo je Vijeće Europske unije. 

Čista mobilnost 

Europska komisija je predstavila prijedlog nove uredbe u studenom 2017. kao dio trećeg paketa čiste mobilnosti. Europski parlament usvojio je svoje stajalište 3. listopada 2018. godine. Vijeće je 9. listopada te iste godine usuglasilo svoje stajalište (opći pristup). Pregovori s Europskim parlamentom započeli su 10. listopada 2018. i završili privremenim sporazumom 17. prosinca, koji su veleposlanici članica EU-a potvrdili 16. siječnja 2019. godine. 

Pariški sporazum 

Formalno usvajanje novih pravila od strane Vijeća danas posljednji je korak u tom postupku. A opći cilj prijedloga je pridonijeti postizanju ciljeva Pariškog sporazuma i onoga EU-a za smanjenje emisije za 30 posto do 2030. u odnosu na 2005. godinu u sektoru izvan ETS-a (sustav trgovanja emisijama) koji je odredila Europska komisija. 

Predložene mjere i ciljevi temelje se na klimatskom i energetskom okviru za 2030. i strategiji energetske unije, čiji je cilj smanjenje emisija iz prometa i potrošnje energije. Smanjena potreba za fosilnim gorivima također će poboljšati sigurnost opskrbe energijom u Europskoj uniji i smanjiti ovisnost o uvozu energije iz trećih zemalja.