Ekspertni tim iz Bosne i Hercegovine ovaj tjedan je posjetio lokaciju bivšeg vojno-skladišnog kompleksa Čerkezovac u pratnji predstavnika Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

Glavna tema razgovora bili su planirani istraživački radovi na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (RAO) u osnivanju. 

"Gosti iz BiH imali su priliku razgledati lokaciju na kojoj je planirana uspostava skladišta za nisko i srednje radioaktivni otpad nastao na području Hrvatske i onaj iz Nuklearne elektrane Krško te saznati nešto više o istraživačkim radovima, sigurnosnim čimbenicima i provedbi studije utjecaja na okoliš, a sve u svrhu sigurnog i propisnog skladištenja nisko i srednje radioaktivnog otpada uz najviši stupanj zaštite ljudi i okoliša", objavio je Fond za razgradnju NE Krško

Inače, uz postavljene mjerne uređaje, nedavno je provedeno razminiranje dijelova lokacije u svrhu sigurnog provođenja istraživačkih radova. 

Suradnja Fonda i Ekspertnog tima će se nastaviti prema dogovoru, a naknadno će biti usuglašeni teme i termini sastanaka.