Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dva milijuna kuna za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta. Gradovima i općinama će se sufinancirati do 80% opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 40 tisuća kuna po pojedinom projektu. Odluku je donio Upravni odbor Fonda, a tijekom sljedećeg tjedna će javni poziv biti objavljen u Narodnim novinama te web stranicama Fonda i Ministarstva. Ministarstvo će europskim sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija sufinancirati izgradnju reciklažnih dvorišta, a ovom odlukom će se jedinicama lokalne samouprave koje još uvijek nisu izradile projekte pomoći i u pripremi same dokumentacije. Prema informacijama od strane jedinica lokalne samouprave, u ovom je trenutku za više od 60 projekata reciklažnih dvorišta već pripremljena potrebna dokumentacija i spremna su za izgradnju.  Ti će se projekti prijaviti na javni poziv za izgradnju reciklažnih dvorišta,  a sufinancirat će se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija. Na području Hrvatske do sada su otvorena 84 reciklaža dvorišta, što je s obzirom na ciljeve koji se žele postići u odvojenom prikupljanju otpada nedostatno.