Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. objavljen je 20. veljače s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. 

Administrativni uvjeti

Do 22. ožujka, do kada je poziv bio otvoren, 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo je 574 projektna prijedloga. Administrativnom provjerom pristiglih zahtjeva utvrđeno je da pet projektnih prijedloga ne zadovoljava administrativne uvjete te je u postupak vrednovanja i ocjenjivanja ušlo ukupno 569 projektnih prijedloga za koje su jedinice lokalne samouprave zatražile ukupno nešto više od 155 milijuna kuna. 

Rok od 90 dana

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja javlja kako je odobren 181 projekt, a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se do najviše 450 000 kuna. Među projektima nalaze se oni za nabavku komunalne opreme (čistilice za održavanje javnih površina i sl.), izgradnju energetski učinkovite javne rasvjete i, primjerice, distributivne vodovodne mreže. 
Općine i gradovi u roku od 90 dana dužni su ministarstvu dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem. Nakon toga će s MGIPU-om uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.