Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u hotelima. Radi se o nabavi dehidratora i digestora. 

"Svrha tog javnog poziva je potaknuti hotelski sektor da u skladu s ciljevima politika Europske unije i nacionalnih politika primjenjuju red prvenstva gospodarenja otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru. Nabavom uređaja smanjuje se količina biootpada koji se odlaže na odlagalište te potiče sprječavanje nastanka otpada čime se daje doprinos gospodarenju otpadom u skladu s načelima održivog razvoja i zaštite okoliša", objavio je FZOEU.

 

Jedan zahtjev 

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem sredstava pomoći i subvencija, što može iznositi najviše do 40 posto opravdanih troškova po zahtjevu, ali ne više od 150.000 kuna. Ako troškovi prelaze predviđeni maksimalni iznos sredstava po zahtjevu, postotni udio Fonda u opravdanim troškovima odgovarajuće se smanjuje. 

Po ovom Javnom pozivu svaki podnositelj zahtjeva može dostaviti jedan zahtjev. Opravdani troškovi za FZOEU odnose se na cjelokupnu vrijednost uređaja. 

Iznos raspoloživih sredstva je 1,5 milijuna kuna. Rok za dostavu zahtjeva završava 31. prosinca, tj. objavom Fonda o danu iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.