Strateška studija na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu od danas se nalazi u javnoj raspravi. O rezultatima studije govorio je Mirko Mesarić, voditelj studije i direktor Ires ekologije koja je izradila studiju, te je ujedno iznio predložene mjere smanjenja mogućeg negativnog utjecaja. SUO predlaže ograničenje snimanja seizmike na istražnom prostoru broj 11 na Srednjem Jadranu, za koji je koncesija dodijeljena Marathon Oilu i OMV-u zbog negativnog utjecaja na nautički turizam. Trebat će smanjiti i još tri istražna prostora na Sjevernom i Srednjem Jadranu koji nisu dodijeljeni koncesionarima zbog utjecaja na ekološku mrežu Italije, odnosno zbog nautičkog turizma. Također, preporuča se ne provođenje istražnih radnji istovremeno na više od tri istražna prostora radi potencijalnog kumulativnog utjecaja, ne provođenje eksploatacije unutar Jabučke kotline (na površini 305 km2), te koordinaciju aktivnosti s Ministarstvom poljoprivrede u većem broju blokova, radi utjecaja na ribarstvo. Također, SUO propisuje da eksploatacijske platforme moraju biti smještene tako da ne narušavaju vizure točaka od interesa za turizam, u smislu da se ne smiju vidjeti s plaža, naselja i turističkih zona. To znači da platforme moraju biti udaljene 6 km od otoka, odnosno 1 km od pučinskih otoka jer smetaju gniježđenju ptica. 
Ovaj dokument propisuje minimalnu razinu zaštite okoliša, a svaki od koncesionara s kojima će se potpisati ugovor će prije svake istražne radnje, kao što je 3-D seizmika i istražna bušenja, u skladu s mjerama iz strateške studije, morati tražiti glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu. Ako se utvrdi komercijalno otkriće, prije eksploatacije nužna je SUO koja je obvezujuća i propisuje uvjete zahvata. "Odgovorno tvrdim da rezultati ove studije nisu prilagođavani koncesionarima", kazala je predsjednica Uprave AZU Barbara Dorić. Nakon javne rasprave i prihvaćanja studije mjere koja ona predlaže bit će implementirane, a istraživački prostori će se u tom slučaju smanjiti. Na pitanje hoće li Strateška studiju ocjenjivati Slovenija, Italija i Crna Gora prema ESPOO konvenciji o prekograničnom utjecaju na okoliš, Mesarić je odgovorio da će to ocijeniti nadležno ministarstvo. EU trenutno provodi biogeografske seminare na kojima ocjenjuje je li Hrvatska dobro odredila granice ekološke mreže, u smislu ciljeva njezinog očuvanja. Na pitanje kako će se Natura odraziti na istraživačke projekte Mesraić je rekao da nije isključeno da će za konkretne zahvate ograničenja biti i veća, jer je izvjesno da će se područja pod ekološkom mrežom povećavati. Hrvatska do sredine srpnja u svoje zakonodavstvo mora unijeti EU direktivu o sigurnosti offshore istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, a Dorić najavljuje da će se predmetni Zakon na javnoj raspravi naći u veljači. Ipak, ugovori s koncesionarima bit će potpisani krajem ožujka ili početkom travnja. Dorić kaže da tu nema ništa sporno jer je AZU sve svoje procese usklađivala s direktivom, pa i Velika Britanija je koncesije u Sjevernom moru dodijelila iako još tu direktivu nije prenijela u svoje zakonodavstvo. Javno islaganje o Studiji i Okvirnom planu i programu bit će 27. ovog mjeseca.