U Socijalnoj zadruzi Humana Nova u Čakovcu prošli tjedan je potpisan ugovor između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove zadruge. Vrijednost ugovora je 241 630 kuna, a sufinancira ga Fond sa 40 posto.

"Riječ je o dva projekta, prvi se odnosi na širenje modela sakupljanja tekstila po kućanstvima u Čakovcu i Varaždinu u vrijednosti 98 630 kuna, a drugi na razvoj i dizajn pet novih tekstilnih proizvoda od starog tekstila čija je vrijednost 143 000 kuna koji će se integrirati u svakodnevni rad zadruge. Time se otvara mogućnost novim inovativnim pristupima rješavanja tekstilnog otpada", pojasnio je upravitelj Humane Nove Ivan Božić

Tehnološki napredak

"Ovo je hvalevrijedan projekt, a mi u Fondu podržavamo cirkularnu ekonomiju i socijalno poduzetništvo. Ovo nije naša prva, a niti posljednja suradnja, a rad Socijalne zadruge Humana Nova pratit ćemo i u budućnosti", istaknuo je direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti Dubravko Ponoš

Također, dodao je kako je tehnološki napredak u posljednjih 15 godina pokazao koliki potencijal imamo za daljnji razvoj, zaključivši kako brzi tehnološki razvoj trebamo nadoknaditi većim trudom u povezivanju društva i većom empatijom. 

Rast prihoda

S obzirom na to da FZOEU podržava cirkularnu ekonomiju koja pretpostavlja višestruko korištenje proizvoda na više različitih načina te njihovo recikliranje po završetku uporabnog vijeka, rad zadruge je prepoznat i podržan. 

Humana Nova bilježi rast prihoda i zaposlenih, dok istovremeno radi s najranjivijim i marginaliziranim društvenim skupinama na rješavanju ekoloških i socijalnih problema zajednice, objavio je FZOEU. Jedina je socijalna zadruga u Hrvatskoj koja zapošljava 60 posto osoba s invaliditetom. 

Humana Nova je prepoznala važnost socijalnog poduzetništva koje kroz svakodnevni rad i ulaganja na profesionalan, inovativan i održiv pristup nadilazi sve nedostatke tržišta.