Zaštita okoliša i poboljšanje zdravlja ljudi bili su središnja tema razgovora ministara okoliša i energetike članica Europske unije na neformalnom zajedničkom sastanku koji se koncem proteklog tjedna održao u Amiensu u Francuskoj. Taj sastanak, na kojem su prisustvovali ministar gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) Tomislav Ćorić i državni tajnik za energetiku Ivo Milatić, održan je u sklopu francuskog predsjedanja Vijećem Europske unije

Trodnevni sastanak sastojao se od niza rasprava o aktualnim pitanjima okoliša te o izazovima iz domene energetike. Ministri su sudjelovali i na dvije zajedničke sjednice - o ulozi šuma i drvne industrije u klimatskim, energetskim i okolišnim politikama te o pravednoj tranziciji.

 

Ekološka proizvodnja 

Prva rasprava usredotočila se na europsko djelovanje u vezi s proizvodima za zaštitu bilja s obzirom na to da je Europska unija u svojim strategijama Od polja do stola i Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. postavila cilj smanjenja upotrebe pesticida do 2030. za 50 posto, priopćeno je, među ostalim, iz MINGOR-a

Na sjednici su prezentirane najbolje prakse u EU-u u provedbi mjera za smanjenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja i odredbe koje treba ugraditi u usklađeni europski okvir. 

"Daljnja istraživanja i promicanje primjene inovativnih rješenja važni su za pronalazak učinkovitih alternativa i uspješno usvajanje novih poljoprivrednih praksi. Jedan takav dobar primjer je projekt LIFE SU.SA.FRUIT financiran u okviru programa LIFE i proveden u Hrvatskoj i Italiji koji se pokazao uspješnim u ekološkoj proizvodnji i smanjenju upotrebe pesticida u voćarstvu", rekao je ministar Ćorić.

 

Krčenje šuma 

U nastavku sastanka ministara zaštite okoliša raspravljalo se o daljnjoj provedbi Europske strategije održivosti za kemikalije u kontekstu ostvarivanja cilja nulte stope onečišćenja. 

Jedna od točaka dnevnog reda ministara zaštite okoliša bila je i borba protiv krčenja šuma zbog uvoza. Europska komisija je u studenom 2021. objavila prijedlog Uredbe koja ima cilj spriječiti uvoz robe povezane s krčenjem i degradacijom šuma zbog uvoza u EU. Ministri okoliša su se u raspravi osvrnuli na dosadašnje i buduće prioritetne aktivnosti u kontekstu ove inicijative EU-a te potrebne mehanizme suradnje s trećim zemljama u borbi protiv deforestacije. 

Na zajedničkom sastanku, ministri okoliša i energetike raspravljali su o učinkovitom sustavu korištenja drvne mase na usklađen način (kaskadno načelo uporabe drveta) s ciljem očuvanja važne uloge šuma u borbi protiv klimatskih promjena i gubitka bioraznolikosti.