u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša Agencija za zaštitu okoliša lansirala je portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ te je predstavljeno deseto jubilarno izdanje publikacije „Okoliš na dlanu“. Portal je značajan jer sadrži podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području Republike Hrvatske. Kvaliteta zraka po prvi puta se prikazuje koristeći jedinstveni Europski indeks (Common Air Quality Indeks) i omogućuje širokom krugu javnosti jednostavan uvid u kvalitetu zraka usporediv sa stanjem kvalitete zraka u EU. Uspostavljanjem ovoga portala RH postala jedna od prvih 10 zemalja članica Europske unije koja je samostalno stvorila uvjete za dostavu informacija o kvaliteti zraka u repozitorij podataka uspostavljen od Europske Komisije i Europske okolišne agencije, a u skladu s europskim direktivama.